Phường Bến Thủy
Phường Cửa Nam
Phường Đội Cung
Phường Đông Vĩnh
Phường Hà Huy Tập
Phường Hồng Sơn
Phường Hưng Bình
Phường Hưng Dũng
Phường Hưng Phúc
Giới thiệu chung
Bộ máy tổ chức
Điều kiện tự nhiên
Thành tựu đạt được
Bản đồ trực tuyến
Tin tức - Sự kiện
Liên hệ - Góp ý
Phường Lê Lợi
Phường Lê Mao
Phường Quán Bàu
Phường Quang Trung
Phường Trung Đô
Phường Trường Thi
Phường Vinh Tân
Xã Hưng Chính
Xã Hưng Đông
Xã Hưng Hòa
Xã Hưng Lộc
Xã Nghi Ân
Xã Nghi Đức
Xã Nghi Kim
Xã Nghi Liên
Xã Nghi Phú
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 17,257
Tất cả: 55,766,309
Tin đăng ngày:9/11/2012
Số lần xem 3190 lần xem Bản in

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN - TRÊN TẦM CAO MỚI

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, tiền thân là trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, đã trải qua 45 năm xây dựng và phát triển. Vượt lên mọi khó khăn, trường luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao: đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, văn hóa, du lịch, cung cấp nguồn nhân lực cho tỉnh Nghệ An và khu vực; đồng thời, nhà trường cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu các giá trị văn hóa bản địa, góp phần lưu giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ, đóng góp xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, cộng đồng, phát triển văn hóa du lịch của tỉnh Nghệ An cùng hội nhập với các vùng miền và các quốc gia.

 

 

  

             Lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường CĐ VHNT Nghệ An

 

Trong những năm gần đây, đời sống kinh tế của nhân dân xứ Nghệ đã được nâng lên, yêu cầu xây dựng và phát triển đời sống văn hóa ngày càng cao, nguồn nhân lực cần được đào tạo, chuẩn hóa trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ngày càng lớn. Đó là những thuận lợi để nhà trường có bước phát triển mới. Hiện nay, trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An có gần 90 CBGVCNV, trong đó ngạch giáo viên có 65 người, ngạch hành chính có 22 người. 100% giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý đều có trình độ đại học trở lên và đã học xong chương trình sau đại học về triết học, giáo dục học bậc đại học, có trình độ sư phạm bậc II. Trong đó, có 1 phó giáo sư, 2 tiến sỹ, 2 nghiên cứu sinh, 29 thạc sỹ. Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm: Đảng ủy, Ban giám hiệu; 4 khoa: Âm nhạc và sư phạm âm nhạc, Khoa Mỹ thuật và Sư phạm mỹ thuật, Khoa Nghiệp vụ văn hóa & Du lịch, Khoa lý luận đại cương, 1 Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật và ngoại ngữ - tin học; 5 phòng chức năng: Phòng Đào tạo, phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Thanh tra, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Quản lí NCKH&CN và phòng Công tác chính trị và quản lý học sinh sinh viên. Những năm gần đây lưu lượng học sinh, sinh viên đạt gần 1.300 em, trong đó hệ cao đẳng chính quy và trung cấp năng khiếu trên 900 em; Liên kết đào tạo trình độ đại học trên 300 sinh viên; ngoài ra, còn có 500 học viên được đào tạo tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật và ngoại ngữ -tin học.

Trong 45 năm qua, đặc biệt là từ 2004 đến nay, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng và mở rông quy mô đào tạo đào tạo theo hướng đa hệ, đa ngành và đa cấp. Trong hệ thống các trường Văn hóa Nghệ thuật cả nước, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An là một trong những trường khẳng định được thương hiệu về chất lượng đào tạo và phục vụ xã hội, có uy tín trong cả nước.

Để tạo đà cho nhà trường có bước phát triển mới, ngày 20/3/2012, UBND tỉnh ra quyết định số 806, phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghê An, giai đoạn 2011-2020. Với mục tiêu đặt ra, trong giai đoạn 10 năm từ 2011-2020, tạo sự chuyển biến cơ bản về chất lượng đội ngũ, chất lượng và quy mô đào tạo; Xây dựng và phát triển để nâng cấp nhà trường thành trường Đại học – một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến – cung cấp nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch chất lượng cao của tỉnh và khu vực. Từ mục tiêu đó, theo Đề án, nhà trường xác định ba nội dung cơ

bản cần thực hiện trong giai đoạn 10 năm tới là: Phấn đấu đạt chuẩn về các mặt: chất lượng đội ngũ, quy mô đào tạo và cơ sở vật chất; Nâng cấp nhà trường thành trường Đại học; Thực hiện các hoạt động theo quy chế trường đại học, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật chất lượng cao.    

Theo đó, giai đoạn 2011-2013 và những năm tiếp theo, trường tập trung xây dựng phát triển chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, phù hợp với ngành nghề đào tạo, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất, trình độ đào tạo. Bảo đảm thực hiện mục tiêu và chương trình giáo dục, đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT. Nhà trường phấn đấu đến năm 2013, đội ngũ giáo viên cơ bản đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, đủ điều kiện giảng dạy ở bậc đại học. Mỗi năm tăng thêm 10 biên chế cán bộ giảng viên cơ hữu theo tiến trình phát triển của nhà trường. Để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhà trường thực hiện các giải pháp: tạo những bước đột phá trong khâu chuẩn hóa và tuyển dụng đội ngũ, phấn đấu nâng số cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ từ 38% lên 50% vào năm 2013. Đội ngũ giáo viên trẻ đạt 70% trình độ thạc sỹ trở lên. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học của đội ngũ cơ hữu. Tạo điều kiện thuận lợi mọi mặt cho cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ, cử cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đi đào tạo trong nước và nước ngoài. Có cơ chế chính sách thu hút tuyển dụng những người có chuyên môn cao, có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ. Tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ một số ngành trọng điểm, ngành mới mở. Hợp tác liên kết với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong và ngoài nước để cán bộ giảng viên cập nhật, tích lũy kiến thức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ.

Tập thể cựu sinh viên lớp SP Nhạc K2 trở về thăm lại trường xưa và các thầy cô giáo cũ

 

Về lĩnh vực đào tạo, trường phấn đấu tạo ra bước chuyển biến mới về chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu các ngành đã có, phấn đấu đưa chất lượng đào tạo một số mã ngành đạt trình độ tiên tiến. Trên cơ sở 10 mã ngành cao đẳng chính quy, 5 mã nghề du lịch, 5 mã ngành liên kết đào tạo đại học đang thực hiện hiện nay, nhà trường mở thêm các mã ngành, các nghề đào tạo mới, mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo. Gắn kết việc đào tạo, mở mã ngành với việc phục vụ địa phương, phát huy thế mạnh, bản sắc văn hóa địa phương như dân ca, văn hóa các dân tộc thiểu số. Đổi mới công tác tuyển sinh đối với hệ đào tạo năng khiếu nghệ thuật: âm nhạc, mỹ thuật, múa. Chú trọng mở rộng quy mô tuyển sinh hệ văn hóa gồm: quản lý văn hóa, thư viện, du lịch và hệ đào tạo sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật.

 

Ngoài hai nhiệm vụ trọng tâm trên, để đạt được mục tiêu đề ra, nhà trường  phấn đấu đạt chuẩn trên các mặt khác: kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ giảng dạy với công tác nghiên cứu khoa học, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nghiên cứu khoa học theo đặc thù và thế mạnh của nhà trường, chú trọng các đề tài phục vụ trực tiếp cho việc giảng dạy, góp phần đắc lực vào việc xây dựng và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương. Về cơ sở vật chất nhà trường tập trung đầu tư đồng bộ. Xây dựng các phòng học, nơi làm việc, nhà ở cho sinh viên, đầu tư trang thiết bị dạy học đồng bộ, khang trang, tương đối hiện đại. Tạo ra bước thay đổi căn bản thiết bị, phòng học, phòng thực hành, sân bãi cho việc đào tạo mỹ thuật, âm nhạc, du lịch, thể thao. Bên cạnh đó, nhà trường tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác liên kết trong và ngoài nước nhằm góp phần xây dựng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng đào tạo, nâng cao vị thế của nhà trường. 

Theo mục tiêu và lộ trình của Đề án đã được phê duyệt, giai đoạn 2013-2014, trường xây dựng Đề án nâng cấp thành trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Vinh; giai đoạn từ 2015-2020, nhà trường từng bước đi vào hoạt động đào tạo trình độ đại học. Đề án xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An giai đoạn 2011- 2020 là định hướng chiến lược cho các kế hoạch hoạt động của nhà trường; xây dựng Trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho các lĩnh vực đặc thù, chuyên biệt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên quê hương Nghệ An, khu vực Bắc miền Trung và cả nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá .

                                             

Từ những thành quả và kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, đặc biệt là kết quả trong những năm đổi mới vừa qua, lại được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ban ngành của Tỉnh và Thành phố, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Nghệ An quyết tâm thực hiện tốt những mục tiêu nội dung trong Đề án đã được phê duyệt, tạo những bước phát triển mới, đưa trường tiến nhanh và vững chắc, trở thành trung tâm đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến của khu vực và hội nhập quốc tế.    

 

 PGS.TS Phan Mậu Cảnh (Hiệu trưởng Trường CĐ VHNT Nghệ An)


Các tin Giáo dục - Đào tạo khác:

Đại học Quốc gia Hà Nội thông tin tổ chức thi và tuyển sinh năm 2016 (7/2/2016)
Những lưu ý quan trọng về thi THPT quốc gia 2016 (5/2/2016)
Thi THPT quốc gia 2016: Tất cả các thí sinh đều thi tại tỉnh nhà (4/2/2016)
Cha mẹ nên làm gì để con hứng thú với kỳ nghỉ Tết? (3/2/2016)
Sở GD&ĐT quy định việc tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. (3/2/2016)
Lưu ban không được thi vào trường công an (1/2/2016)
85 HS trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải HSG Quốc gia (28/1/2016)
Nghệ An có chỉ thị chưa yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (27/1/2016)
ĐH Vinh: Gần 500 triệu hỗ trợ HS, SV nghèo đón Tết (27/1/2016)
Trường THPT chuyên Phan Bội Châu giành 7 giải Nhất học sinh giỏi quốc gia (27/1/2016)
TIN MỚI NHẤT
Đất nước 30 mùa xuân đổi mới
Chuyên mục thành phố Vinh - Ngày 09/02/2016
Chìm tàu chở du khách Việt ở Campuchia, 6 người thoát nạn
51 người thương vong vì tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết
Vì sao mọi người "phát cuồng" với tờ 2 đô la?
Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nắng ấm đến hết mùng 7 Âm lịch
Đầu năm nghe hịch Sông Lam Nghệ An
Trống đồng tượng vịt 2.000 tuổi độc nhất Việt Nam
LIÊN KẾT WEBSITE
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 25 Đường Lê Mao – TP Vinh. Hotline: 0383.840.039
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Hoài An – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh
Cơ quan thường trực: Đài phát thanh - truyền hình TP.Vinh - Số 14 Đường Nguyễn Thị Minh Khai – TP Vinh
Người phụ trách: Nhà báo Lê Nguyễn Chung – GĐ Đài PT-TH TP Vinh - Email: vinhcity.ptth@gmail.com - Hotline: 0383.842584