| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 93.098.266
 
 
Bản in
Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT
Tin đăng ngày: 19/9/2022 - Xem: 519
 
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 1

Chiều 19/9, Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh theo chương trình giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay. Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài Chính.

Tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm với mục tiêu đặt ra: bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động.

Triển khai các chủ trương, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, công văn chỉ đạo thực hiện, gắn tăng cường phối hợp với các sở, ngành.

Nhờ đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng đều qua các năm. Tính đến tháng 6/2022, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18,73% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 45,61% so với năm 2018.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 2

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, thành viên Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh nêu vấn đề về tỷ lệ người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh thấp hơn bình quân chung cả nước. Ảnh: Mai Hoa

Đặc biệt bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 1,68% (năm 2018), đến nay tăng lên 5,78% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ người tham gia bảo hiểm tự nguyện cao nhất cả nước.

Liên quan đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tỷ lệ số người tham gia hàng năm cũng tăng, từ tỷ lệ bao phủ 85,83% (năm 2018) lên là 91,51% dân số (tỉnh đến tháng 6/2022).

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng đặt ra một số vấn đề, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phân tích làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 3

Đồng chí Nguyễn Đức Chương - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành đề xuất HĐND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ học sinh thuộc hộ gia đình nông, lâm, nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình. Ảnh: Mai Hoa

Trong đó, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh so với lực lượng lao động đạt thấp hơn bình quân chung cả nước; cả nước đạt tỷ lệ bao phủ 34,1%, trong khi Nghệ An mới chỉ đạt 18,73%.

Bên cạnh đó, số người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng, trong đó có những người có thời gian đóng nhiều năm, trên 15 năm. Điều này ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra; ảnh hưởng đến quyết tâm của Chính phủ thực hiện an sinh xã hội cho toàn dân, không để ai để lại phía sau.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 4

Đồng chí Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giải trình làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhiều năm chưa có giải pháp hiệu quả. Tính đến tháng 6/2022, tổng số nợ lên đến hơn 368 tỷ đồng, chiếm 4,71% phải thu. Vẫn còn nhiều lao động thuộc diện bắt buộc nhưng chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Mặc dù Chính phủ giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế trong đối tượng học sinh, sinh viên đảm bảo 100% và đây là đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc, tuy nhiên hiện tại mới chỉ đạt hơn 96,76%; tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm vẫn còn cao…

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 5

Đồng chí Chu Đức Thái - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội là một trong những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và HĐND tỉnh giao hàng năm; đây cũng là một trong những “trụ cột” quan trọng đảm bảo an sinh xã hội; bởi vậy, điều quan trọng thông qua hoạt động giám sát để phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập đặt ra trong thực tiễn, trên cơ sở tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề cập đến một số vấn đề cần quan tâm, trong đó tình trạng vượt chi quỹ bảo hiểm y tế, đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cần điều tiết, giải quyết mâu thuẫn, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế khu vực đô thị, đồng bằng tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh cao hơn khu vực miền núi, nông thôn, trong khi đó, khu vực miền núi, nông thôn cần ưu tiên chăm sóc sức khoẻ nhiều hơn.

Đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mua BHXH, BHYT ảnh 6
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động rà soát, đề xuất HĐND tỉnh ban hành chính sách tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến nợ đọng bảo hiểm xã hội, đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu với tỉnh để có chế tài đủ mạnh đối với các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả nhưng vẫn nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đồng thời phối hợp với Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh rà soát, tham mưu HĐND tỉnh nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, vừa thúc đẩy việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

  Các bài mới:
Thành phố Vinh mở rộng gấp đôi, lộ diện trung tâm kinh tế đắt giá mới(6/12/2022)
Nghệ An giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2002(6/12/2022)
Thành phố Vinh mở rộng gấp đôi, lộ diện trung tâm kinh tế đắt giá mới(6/12/2022)
Đường tránh Vinh "thất thủ" vì vật liệu thi công chiếm hết lòng đường(6/12/2022)
Đã xác định 3 cặp tứ kết World Cup 2022(6/12/2022)
Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ (1/12/2022)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 người dân cần lưu ý(1/12/2022)
Nghệ An: Công khai đấu thầu, mua sắm, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế(1/12/2022)
  Văn hóa - Xã hội:
Nghệ An giành Huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2002 (6/12/2022)
Đường tránh Vinh "thất thủ" vì vật liệu thi công chiếm hết lòng đường (6/12/2022)
Đã xác định 3 cặp tứ kết World Cup 2022 (6/12/2022)
Nghệ An: Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ (1/12/2022)
Nghệ An: Công khai đấu thầu, mua sắm, tránh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế (1/12/2022)
Tổng Giám đốc SLNA nói về thông tin Phan Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội (30/11/2022)
Kết quả World Cup 2022, ngày 29/11: Xác định được 3 đội tuyển vào vòng 1/8 (29/11/2022)
Lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản Hồ Xuân Hương trên quê hương Nghệ An (28/11/2022)
Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Nghệ An: Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT “Gieo nhân ái, lan tỏa yêu thương"” (25/11/2022)
BHXH Việt Nam: Phát động Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn (24/11/2022)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Typhu88trực tiếp bóng đáF88SO1.COMhttps://vn888club.net/188BETsin88 SHBETF8BEThttps://kucasino.dayBK8789betnhacaiuytinst666i9betHi88Jun88https://kubet.azbàn ănkệ rượukệ đa năng  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website