| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1
Tất cả: 93.007.364
 
 
Bản in
Nghệ An: Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng
Tin đăng ngày: 4/3/2022 - Xem: 920
 
Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới...
 

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng  là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của mọi công tác của Đảng, Nhà nước ta, cùng với xây dựng Đảng về tổ chức, đạo đức Đảng ta luôn coi trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, trong thời gian qua Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được xem như là nhiệm vụ then chốt.

Ảnh minh họa.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Hết sức coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng. Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh khẳng định: “Tiếp tục đổi mới hình thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiện quả".

Trên tinh thần đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, bí thư cấp ủy là người trực tiếp quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát, cụ thể với từng địa phương, đơn vị, không chung chung nên nghị quyết đang từng bước đi vào cuộc sống; tăng cường giám sát, kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị được chú trọng. Năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳ Hợp, Thanh Chương, qua kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị được đổi mới cả nội dung, hình thức phù hợp với dịch Covid-19.

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có nhiều đổi mới, cập nhật kiến thức mới cho lãnh đạo quản lý được triển khai thường xuyên. Ông Ngô  Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện ủy Anh Sơn cho biết: Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng năm 2021 Trung tâm Chính trị vẫn mở được 72 lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức, trong đó 7 lớp về lý luận chính trị cho đảng viên mới, đối tượng đảng, sơ cấp lý luận chính trị.

Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K72.B09 và K72.B10 hệ không tập trung khóa học 2021 – 2023 tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, bằng hình thức tiếp cầu trực tuyến từ điểm cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Công tác định hướng chính trị tư tưởng được các cấp, các ngành quan tâm, khi thông tin trên mạng xã hội rất nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động định hướng thông tin kịp thời những sự kiện nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của lãnh đạo tỉnh, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai hiệu quả, nhiều cá nhân đã bị xử lý khi nói xấu Đảng, chế độ. Ban Chỉ đạo 35 đã tập trung chỉ đạo đấu tranh những luận điệu xuyên tạc về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông quan mạng Intenet, mạng xã hội, facebook, Zalo, báo chí, đã ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, độc tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác nắm bắt, đinh hướng dư luận xã hội được được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên đã kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vụ việc nhạy cảm, bức xúc kịp thời cho người dân nên được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu nên đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về lập trường chính tri, đạo đức trong sáng, lối sống giản dị theo đạo đức, phong cách của Bác. Chính điều này đã tạo động lực to lớn để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đưa Nghệ An, phát triển nhanh và bền vững.

Công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, chăm lo, bảo vệ Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh.

Trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu lý luận để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Thường xuyên đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng sát với cơ sở, phù hợp với thực tiễn.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương của Đảng.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu. Tăng cường công tác dự báo, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng và của toàn xã hội.

Thứ năm, xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, công tác tư tưởng phải đi đầu. Không ngừng đổi mới công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội.

Thứ sáu, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội.

  Các bài mới:
Triệt xoá ổ nhóm cá độ mùa World Cup núp bóng quán cà phê ở TP Vinh(1/12/2022)
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12 người dân cần lưu ý(1/12/2022)
Bộ GD&ĐT: Nhiều phương thức xét tuyển đại học không hiệu quả(1/12/2022)
Nghệ An: Chung tay phối hợp, tham gia tích cực thực hiện đề án 06 phục vụ chuyển đổi số(1/12/2022)
Nghệ An: Hơn 400 giáo viên tham dự Kỳ thi giáo viên giỏi tỉnh bậc tiểu học(30/11/2022)
Nghệ An chỉ đạo ứng phó trước dự báo mưa lũ, rét đậm, rét hại(30/11/2022)
Tổng Giám đốc SLNA nói về thông tin Phan Văn Đức đầu quân Công an Hà Nội(30/11/2022)
Kết quả World Cup 2022, ngày 29/11: Xác định được 3 đội tuyển vào vòng 1/8(29/11/2022)
  Chính trị:
Giảm số lượng bộ, ngành, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (29/11/2022)
Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (5/11/2022)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Quan hệ tiến thêm một bước mới, phù hợp lợi ích (31/10/2022)
Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 (25/10/2022)
Nghệ An đạt giải tập thể xuất sắc và 2 giải C tại Cuộc thi viết chính luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 (25/10/2022)
Xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật đảng (25/10/2022)
Danh sách 27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (23/10/2022)
Dừng việc triển khai thí điểm mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung (21/10/2022)
Hôm nay Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải (21/10/2022)
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - PBT Thường trực Thành ủy trao huy hiệu Đảng tại phường Hưng Bình (6/10/2022)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Typhu88trực tiếp bóng đáF88SO1.COMhttps://vn888club.net/188BETsin88 SHBETF8BEThttps://kucasino.dayBK8789betnhacaiuytinst666i9betHi88Jun88https://kubet.azbàn ănkệ rượukệ đa năng  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website