| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 268.587
Tất cả: 92.970.215
 
 
Bản in
Tự hào về những mùa xuân của Đảng
Tin đăng ngày: 27/1/2021 - Xem: 1010
 

(Baonghean.vn) - Xuân 1930 - Canh Ngọ, Đảng ta ra đời khi đất nước còn dưới ách thống trị của đế quốc ngoại xâm, Nhân dân ta trong cảnh lầm than nô lệ. Từng bước, Đảng trưởng thành, tăng bề dày thực tiễn, lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng gió, đến với những thắng lợi vĩ đại. Trong hành trình Đảng lãnh đạo cách mạng, có những thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn đó là các năm 1945 - Ất Dậu, 1954 - Giáp Ngọ, 1975 - Ất Mão, 1986 - Bính Dần và năm 2021 - Tân Sửu.

 

Sự kiện Đại hội XIII đánh dấu bước ngoặt mới về sự phát triển của Đảng, thể hiện chiều sâu trí tuệ và tầm nhìn chiến lược của Đảng về nhiều phương diện, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nhấn mạnh chủ đề hạnh phúc của Nhân dân. Bởi lẽ, những thắng lợi to lớn của đất nước ta trong 91 năm qua, chính là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc cho Nhân dân, vì tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội.

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng. Ảnh tư liệu: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”. “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác”; vì “hễ còn một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ”; vì “từ khi mới ra đời, Đảng ta liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đêm đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi…”(1).

Trước sự biến đổi của tình hình, nhiệm vụ mới, Đảng không ngừng đổi mới, chỉnh đốn, củng cố sức mạnh tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên phía trước. Đảng xác định: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên; xác định những nội dung quan trọng về bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đến Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt có sức lan tỏa lớn trong xã hội.

Từ Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) tháng 7/1998 về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đến Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI ngày 9/6/2014 về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” càng ăn sâu vào thực tiễn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động các tầng lớp Nhân dân, có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, hạn chế trong giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa - một vấn đề nóng hiện nay. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ngày 16/1/2012 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương thực sự ngấm vào thực tiễn, tạo nên diện mạo mới về tư tưởng, chính trị, văn hóa, đạo đức trong Đảng; có sức mạnh răn đe, phòng, chống, xử lý, đẩy lùi vi phạm tiêu cực, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào Đảng và chế độ XHCN. Nhân dân có đủ cơ sở tin tưởng, phấn khởi thi đua phấn đấu đưa nước ta sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và đều nhận thấy mặc dù trước mắt còn nhiều gian nan thử thách nhưng “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ ngơi, vị thế như hiện nay”.

Phố phường Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, đặc biệt là dịch Covid-19 năm 2020 tác động nguy khốn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vẫn giữ được không khí thanh bình, chính trị - xã hội ổn định, kinh tế liên tục tăng trưởng, quan hệ hợp tác đối ngoại không ngừng mở rộng, uy tín quốc tế ngày càng cao. Rõ ràng, đây là ước ao lớn của nhân dân nhiều quốc gia trên thế giới và cơ hội may mắn cho nhân dân Việt Nam.

Mặc dù đâu đó vẫn còn một số vấn đề làm cho chúng ta băn khoăn, lo lắng như: sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên; hiện tượng tham nhũng, tiêu cực vẫn chưa tiêu trừ tận gốc, nhưng nếu chúng ta có tầm nhìn chiến lược, biện chứng theo chiều lịch đại và đồng đại thì không thể không tự hào về thành quả của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ở đâu đó, nếu có vấn đề này hay vấn đề khác làm cho Nhân dân băn khoăn, thì cũng chỉ là vấn đề có tính cá nhân của một bộ phận đảng viên, chứ hoàn toàn không thuộc về bản chất của Đảng ta. Do đó, không thể đánh đồng hiện tượng tiêu cực, hư hỏng của một số đảng viên với bản chất của Đảng và muốn bình giá khách quan về vai trò, công lao của Đảng, cần phải nhìn cả quá trình, soi vào những tấm gương đảng viên đã hy sinh cả cuộc đời cho đất nước như các đồng chí: Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Bình…, hiện nay là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nhiều cán bộ, đảng viên khác.

Chào mừng Đại hội XIII đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 91 của Đảng và đón xuân Tân Sửu - 2021, chúng ta cầu nguyện cho quốc thái dân an. Ba sự kiện lớn đó diễn ra ở thời điểm hết sức đặc biệt khi mà Việt Nam chính là nơi cả thế giới ước ao, khao khát về cuộc sống bình yên và tính mạng được bảo toàn. Trong khi cả thế giới, kể cả nước giàu mạnh nhất cũng chao đảo gồng mình đối phó với dịch Covid-19, giãn cách xã hội, nhưng số người chết vì Covid vẫn không hề giảm, thậm chí tăng đột biến, thì ở Việt Nam lại có phương cách hữu hiệu kiểm soát được Covid, giữ vững cuộc sống an bình cho Nhân dân. Đó là bằng chứng thiết thực không chỉ để cho Nhân dân thêm tin yêu vào Đảng mà còn là luận cứ thực tiễn đập lại những luận điệu đòi hỏi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xuyên tạc chế độ XHCN và phủ định thành tựu của cách mạng Việt Nam.

Ảnh minh họa

Chào đón, quan tâm theo dõi diễn biến Đại hội XIII của Đảng cũng là dịp chúng ta ôn lại những chặng đường vẻ vang, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; thêm tự hào về Bác Hồ kính yêu - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; thêm phấn khởi trước đổi thay từng ngày của đất nước; tự hào về truyền thống quý báu, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hưởng thụ cuộc sống thanh bình, độc lập, tự do, tất phải biết ơn người đã hy sinh, tạo dựng, kiên quyết bảo vệ Tổ quốc trong mọi hoàn cảnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam càng nhận thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện một chí hướng đi theo Đảng; nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; làm cho đất nước ta thêm giàu đẹp, nhân dân ta thêm ấm no, hạnh phúc. Đó cũng là thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mỗi đảng viên phải bảo vệ Đảng và mọi chủ trương, chính sách của Đảng”, làm cho Đảng luôn “là một tập thể lớn, tư tưởng nhất trí, hành động nhất trí”(2), luôn “xứng đáng là một Đảng anh hùng của một dân tộc anh hùng”(3).

____________

1. Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 10, Nxb. CTQG, HN, 2002, tr.2- tr.4.

2. Nhân dân ta thật anh hùng, Nxb. Văn học, HN, 1976, tr.15.

3. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì CNXH tiến lên giành những thắng lợi mới, Nxb. Sự thật, HN, 1975, tr.191-192.

  Các bài mới:
Kết quả World Cup 2022, ngày 29/11: Xác định được 3 đội tuyển vào vòng 1/8(29/11/2022)
Giảm số lượng bộ, ngành, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh(29/11/2022)
Bắt quả tang viện thẩm mỹ hoạt động chui ở TP. Vinh(29/11/2022)
6G - Thế hệ di động mới cho chuyển đổi số(28/11/2022)
Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường cạnh toà nhà đang xây(28/11/2022)
Giá xăng có thể tiếp tục giảm(28/11/2022)
Lan tỏa mạnh mẽ giá trị di sản Hồ Xuân Hương trên quê hương Nghệ An(28/11/2022)
Những sai lầm phổ biến khi chuyển từ lái xe số sàn sang số tự động(28/11/2022)
  Chính trị:
Giảm số lượng bộ, ngành, nghiên cứu sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (29/11/2022)
Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định mới về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (5/11/2022)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc: Quan hệ tiến thêm một bước mới, phù hợp lợi ích (31/10/2022)
Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 (25/10/2022)
Nghệ An đạt giải tập thể xuất sắc và 2 giải C tại Cuộc thi viết chính luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2 (25/10/2022)
Xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật đảng (25/10/2022)
Danh sách 27 thành viên Chính phủ sau kiện toàn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (23/10/2022)
Dừng việc triển khai thí điểm mô hình văn phòng cấp ủy dùng chung (21/10/2022)
Hôm nay Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải (21/10/2022)
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - PBT Thường trực Thành ủy trao huy hiệu Đảng tại phường Hưng Bình (6/10/2022)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  ae888.iohttps://thabet.asia7ballthabet oneLIXI88Kubet 69Typhu88trực tiếp bóng đáF88SO1.COMhttps://vn888club.net/188BETsin88 SHBETF8BEThttps://kucasino.dayBK8789betnhacaiuytinst666i9betHi88Jun88https://kubet.az  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website