| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 284.386
Tất cả: 91.970.419
 
 
Bản in
Đảng bộ Thành phố Vinh với các hoạt động Chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015
Tin đăng ngày: 7/1/2010 - Xem: 2161
 

(PT-TH_Vinh) Đại hội Đảng các cấp 5 năm một nhiệm kỳ, là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước và từng địa phương.

Thời gian này, cùng với các cấp ủy Đảng trong cả nước, Đảng bộ TPV đã và đang tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng  theo Chỉ thị 37 của Bộ chính trị.

          Xác định được ý nghĩa quan trọng của một kỳ Đại hội, Thành ủy Vinh đã kịp thời quán triệt chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về Đại hội Đảng các cấp, đến tận 137 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng thời, Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 21 "về những yêu cầu và nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015". Trong quá trình chuẩn bị và tiến tới đại hội, Thành ủy chỉ đạo Đảng bộ các cấp phải quán triệt tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết và huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa 17 và Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPVinh lần thứ 22. Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ mới, đến nay Thành ủy Vinh đã triển khai xong một số nhiệm vụ trọng tâm khác phục vụ Đại hội. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vinh cho biết:  "Ban thường vụ Thành ủy Vinh cũng đã ra quyết định  thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội. Chỉ đạo các TCCS Đảng rà soát công tác quy hoạch A3, gắn liền với nhân sự Đại hội. Về thời gian, Vào  tháng 4 năm 2010, TP sẽ tổ chức Đại hội 12 đơn vị điểm. Trong đó, Đảng bộ cơ quan UBND TP và Đảng bộ phường Bến Thủy thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư. Đảng bộ phường Quang Trung, thí điểm mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND. Tháng 5, tháng 6 sẽ tổ chức Đạii hội các dơn vị còn lại, vào cuối tháng 7/2010 Đảng bộ TPV sẽ đại hội".

          Nét mới của Đại hội đảng bộ cấp sơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015, là phải thực hiện 4 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội XI của Đảng, văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XVII và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ TPV khóa XXII. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư ở các đơn vị thí điểm. Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Vinh là một trong 12 tổ chức cơ sở Đảng được Thành ủy chọn tổ chức Đại hội điểm vào tháng 4/2010. Đảng bộ Ngân hàng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với cán bộ, đảng viên toàn đơn vị. Sau khi tiếp thu các văn bản hướng dẫn của Đảng cấp trên, Đảng ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, phân công cán bộ, đảng viên chuẩn bị các nội dung phục vụ Đại hội. Tổ chức rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ A3, chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Ngân hàng lần thứ 6.  Điều đáng phấn khởi, qua rà soát  kết quả thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT TP Vinh lần thứ 5 đề ra đều cơ bản hoàn thành. Riêng năm 2009, kết quả nổi bật nhất là tốc độ huy động nguồn vốn tăng 20%, chỉ tiêu dư nợ cho vay tăng khoảng 57% so với năm 2008.  Năm 2009 cũng là năm đầu tiên Ngân hàng NN&PTNT TP Vinh thực hiện các loại sản phẩm dịch vụ mới đạt 200% KH Ngân hàng cấp trên giao. Hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TPV lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động cách mạng trong toàn đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Lan - Phó bí thư Đảng ủy Ngân hàng nông nghiệp và PTNT TPVinh trao đổi thêm: "Trước mắt lãnh đạo toàn Đảng bộ và đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2010. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về mọi mặt, không để phát sinh những vấn đề bức xúc xảy ra trong đơn vị. Tiếp tục triển khai sâu rộng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn đơn vị. XD và thực hiện đề án kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP, để hướng tới một Ngân hàng thương mại hiện đại".

          Đảng bộ phường Bến thủy là một trong 2 Đảng bộ được Ban thường vụ thành ủy chỉ đạo điểm Đại hội cơ sở trực tiếp bầu Bí thư, phó Bí thư và Ban thường vụ. Để tiến hành Đại hội điểm thành công, đến nay, Đảng ủy phường đã thành lập 3 tiểu ban phục vụ đại hội. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Giải quyết những vấn đề bức xúc kéo dài mà người dân đang quan tâm, nhất là vấn đề đất đai. Hiện nay, phường đã cơ bản hoàn thành giải quyết và cấp đất ở cho 69 hộ dân ở khu tập thể xí nghiệp xây dựng 1, thuộc khối 7 của phường. Trong thời gian này, phường đang xây dựng quy trình, quy hoạch, xét cấp đất ở cho các hộ dân ở khu tập thể nhà máy gỗ Vinh, với 78 lô đất, thuộc khối 11. Tổ chức khởi công xây dựng chợ Quyết, với số vốn đầu tư 1,8 tỷ đồng và xây dựng 3 công trình chào mừng ĐH Đảng các cấp, gồm: Hội trường UBND phường, nhà văn hóa khối 9 và khối 5 có tổng trị giá hơn 2,6 tỷ đồng. Đồng chí Lê Viết Miên - Bí thư Đảng ủy phường Bến Thủy đã rất tự tin khi trao đổi: "Bầu trực tiếp bí thư, phó bí thư, tại ĐH, đây là vấn đề mới. Để ĐH thành công, trước hết Đảng ủy phải làm tốt quy trình chuẩn bị và khâu nhân sự. Đánh giá tổng kết phải sát thực và đề ra mục tiêu phương hướng phái có tính khả thi, phù hợp với xu thế phát triển của TP. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng trong CBĐV. Với TT của Đảng bộ phường B.Thủy, chúng tôi tin rằng ĐH sẽ thành công".

          Năm 2009, hướng tới Đại hội Đảng cấp, Thành phố Vinh đã chọn chủ đề "Kỷ cương - tăng tốc", phấn đấu về đích trước hẹn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Ban thường vụ Thành ủy Vinh đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở làm tốt công tư tưởng trong Đảng bộ và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Từ đó, ngay từ đầu năm, 100% đơn vị trực thuộc Thành phố đều ký cam kết thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thời, các cấp ủy Đảng đã có nhiều biện pháp vận động nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhờ vậy, đến cuối tháng 11/2009, Đảng bộ nhân dân thành phố Vinh  phấn khởi trước những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực KTXH - ANQP.  21/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất tăng 19%, giá trị gia tăng - tăng 17%, thu ngân sách tăng trên 10%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 24,4% so với cùng kỳ. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người ước đạt 30,2 triệu đồng/năm. Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPV lần thứ XXI, dự báo có khả năng sẽ có 15/20 chỉ tiêu cơ bản vượt và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Điều đáng phấn khởi, đến nay ở TP.Vinh đã có nhiều tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Cùng với phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng cấp, đến nay, 25 phường, xã trên địa bàn TPV đã đăng ký xây dựng 96 công trình, bằng nguốn vốn huy động nội lực. Với tổng mức đầu tư trên 51 tỷ đồng, trong đó, nhân dân, đơn vị đóng góp hơn 51 tỷ đồng. Một số phường, xã làm nhiều công trình như Hưng lộc, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Kim, Nghi phú, Hưng Đông, Hưng dũng, Cửa Nam, Hưng Phúc.v.v...Các công trình xây dựng đợt này chủ yếu tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà văn hóa, nhà tưởng niệm, công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế.

          Theo kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy Vinh, đến tháng 6/2010 sẽ hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015. Hiện nay, cùng với công tác chuẩn bị Đại hội, TPV đang đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại Đảng bộ TPV khóa 21 đề ra. Nhìn chung, tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở TPV đều ổn định, phẩn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của Thành phố. Với vị thế của đô thị loại 1, các cấp ủy Đảng ở Thành phố Vinh sẽ chuẩn bị đại hội chu đáo, để góp phần vào sự thành công Đại hội Đảng các cấp./.

 

                                                                   Minh Nguyệt

  Các bài mới:
Điều cần biết về cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua sắp đổ bộ vào miền Trung(26/9/2022)
Bão Noru giật cấp 14 đã tiến vào biển Đông(26/9/2022)
Nghệ An ra công điện ứng phó khẩn cấp với bão số 4(26/9/2022)
Nghệ An: Nhiều thủy điện xả lũ để ứng phó với bão Noru(26/9/2022)
Thủ tướng: Đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, tập trung ứng phó khẩn cấp bão Noru(26/9/2022)
Thành phố Vinh rà soát, khơi thông các điểm ách yếu trước khi bão Noru đổ bộ(25/9/2022)
Nghệ An chủ động ứng phó với siêu bão Noru(23/9/2022)
Điều tra, làm rõ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tại dãy trọ ở TP Vinh(23/9/2022)
  Chính trị:
Để đảng viên thực sự gắn bó với nơi cư trú (13/9/2022)
Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn (12/9/2022)
Những bức thư của Bác Hồ gửi thiếu niên, nhi đồng vào dịp Tết Trung thu (10/9/2022)
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự lễ kỷ niệm Năm đoàn kết Lào – Việt Nam (8/9/2022)
Xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới (1/8/2022)
Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thí điểm hợp nhất một số chức danh (27/7/2022)
Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách (26/7/2022)
Ông Trần Sỹ Thanh làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội (15/7/2022)
Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Cửa Nam, thành phố Vinh (22/6/2022)
Thực hiện tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An đúng tiến độ, chất lượng (23/3/2022)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  Tha betlink vao w88188BETNhà cái Vn88 trực tuyếnGG8F88SO1.COMF8BETkubethttps://loto188ae.comae888.iohttps://thabet.asia7ballthabet oneLIXI88Kubet 69Typhu88  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website