| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 10,128
Tất cả: 86,439,207
 
 
Bản in
Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Tin đăng ngày: 19/11/2015 - Xem: 787
 
 Ngày 16/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.  Nội dung công điện như sau:
 
ỦY BAN NHÂN DẲN TỈNH NGHỆ AN điện:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
                                                         - UBND các huyện, thành, thị.
 
Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện, khu chăn nuôi tập trung; khai thác cát, sỏi trái phép trên các tuyến sông; khai thác lâm sản trái phép tại các rừng phòng hộ, khu bảo tồn thiên nhiên; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn diễn ra phổ biến gây ảnh hường, tác động xấu đến môi trường, đời sống nhân dân, một số nơi tiềm ẩn phức tạp về An ninh trật tự. Tình trạng trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó đáng quan tâm là ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân còn hạn chế, thậm chí còn xem nhẹ; công tác quản lý Nhà nước về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành chức năng còn sơ hở, có lúc có nơi chỉ đạo chưa quyết liệt.
 
Để tập trung giải quyết tình hình trên, đồng thời huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
 
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm như: Chỉ thị 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy manh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 17/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 21/7/2009 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản; Chỉ thị số 06/CT- UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An... 
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cao cơ quan, đoàn thể, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản, Luật an toàn thực phẩm và cac quy định của pháp luật có liên quan; tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở, chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; biểu dương gương “người tốt - việc tốt”, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuât sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
 
-  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là ở các khâu thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; quy hoạch và cấp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; thanh tra, kiểm tra sau cấp phép... Chủ động khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm không để đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối họp giữa các ngành chức năng và cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác quản lý Nhà nưóc về môi trường, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.
 
2. Tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, chú trọng vào các loại tội phạm và hành vi vi phạm nổi lên như: các hành vi gây ô nhiễm môi trường, không tuân thủ các biện pháp cam kết về bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép, mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm… trong đó yêu cầu:
 
- Công an tỉnh chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm.
 
- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vói các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; tham mưu UBND tỉnh giải quyết các tụ điểm phức tạp về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất cấm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản; siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm…
 
- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
- Sở Công Thựởng; Cục Hải Quan tỉnh phối hơp với các ngành chức năng liên quan tăng cường đấu tranh với các hành vi đưa phế liệu, rác thải, thực phẩm bẩn trái phép vào địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
- Viện kiểm sát tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan điều tra các cấp nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phâm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; lựa chọn, xác định một số vụ án làm án điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử và tổ chức xét xử lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, răn đe tội phạm.
 
- Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội và vi phạm, kết quả đâu tranh của các cơ quan chức năng trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.
 
- Sở Tài chính chủ trì, phối họp các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.
 
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành thị căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường và đổi mới các biện pháp tuyên truyên phòng, chống tội phạm và vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật.
 
- Nơi nào để tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm diễn biến phức tạp, ảnh hưởng xấu đến An ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân thì người đứng đầu các sở, ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở địa phương đó phải chịu liên đới trách nhiệm.
 
3.Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Công điện này. Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và phê bỉnh, nhắc nhở các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kém hiệu quả đợt cao điểm.
 
Yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị triển khai, thực hiện nghiêm túc Công điện này; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 05/01/2016 và theo định kỳ hàng quý (qua Văn phòng ƯBND tỉnh và Cộng an tỉnh) để theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy theo quy định.
                                                                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                                      KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                                                                           (Đã ký)
                                                                                                                                        LÊ XUÂN ĐẠI 
  Các bài mới:
Ngoại binh mờ nhạt, Sông Lam Nghệ An thua giao hữu HL Hà Tĩnh(7/3/2021)
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An chấn chỉnh công tác bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp(6/3/2021)
Tuổi trẻ đẹp nhất là những năm tháng gắn bó với chiếc áo xanh(6/3/2021)
Tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới(6/3/2021)
Nghệ An: Chọn xong nhà thầu xây mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu(6/3/2021)
Thăng hạng viên chức chuyên ngành TT&TT không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học(6/3/2021)
Nghệ An: Chọn xong nhà thầu xây mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu(6/3/2021)
Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng(6/3/2021)
  Văn bản pháp quy:
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017 (22/2/2017)
Mở đợt cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (19/11/2015)
Đấu tranh chống các hành vi buôn bán, sử dụng các loại pháo dịp Tết Nguyên đán (9/9/2015)
Quy định mới về tuyển dụng công chức (31/3/2015)
Công điện khẩn về công tác phòng, chống hạn vụ hè thu 2014 (7/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Phương án triển khai cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp” giai đoạn 2013-2015 (23/8/2013)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2013 (24/4/2013)
KẾ HOẠCH: Thực hiện Đề án 3 – Chương trình 130/CP năm 2013 (24/4/2013)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website