| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 9,919
Tất cả: 88,965,704
 
 
Bản in
Kết quả tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng tiếp công dân Thành phố
Tin đăng ngày: 24/11/2014 - Xem: 2026
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ VINH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 Số   265 /TB-UBND                                  Vinh, ngày 11 tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Kết quả tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 11 năm 2014

của Hội đồng tiếp công dân Thành phố

 

Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 10/11/2014, Hội đồng tiếp công dân thành phố Vinh do đồng chí Lê Quốc Hồng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì, đã tiếp 10 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo các vấn đề phát sinh trên địa bàn Thành phố. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, căn cứ thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Hội đồng tiếp công dân Thành phố hướng dẫn, xử lý các vụ việc như sau:

1. Ông Võ Văn Thương – khối 15, phường Bến Thủy: phản ánh việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1A có thu hồi đất của gia đình ông:

Về nội dung công dân phản ánh, trên cơ sở báo cáo của UBND phường Bến Thủy, Hội đồng tiếp công dân giao phòng Tài nguyên và Môi trường  tham mưu văn bản xin ý kiến UBND Tỉnh trước ngày 30/11/2014, đề nghị công dân chờ kết quả.

2. Ông Phan Đăng Lương – khối 11, phường Trung Đô: Đề nghị UBND Thành phố có kết luận về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cao Thị Điểm (là mẹ ông Lương) đúng hay sai so với hiện trạng đất ở (theo yêu cầu của Tòa án nhân dân Thành phố để Tòa có cơ sở giải quyết).

Về việc công dân phản ánh, UBND Thành phố đã giao UBND phường Trung Đô kiểm tra, giải quyết. UBND phường đã có văn bản khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cao Thị Điểm (mẹ ông Lương) và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trung năm 2002 là đúng quy định và phường đã tổ chức hòa giải hai gia đình nhưng không thành nên đã hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa.

Hội đồng tiếp công dân Thành phố tiếp tục hướng dẫn công dân khởi kiện ra Tòa án nhân dân Thành phố để giải quyết theo quy định.

3. Ông Nguyễn Trọng Lâm – xóm 12, xã Hưng Lộc: phản ánh các nội dung sau:

            - Nội dung 1: Đề nghị trả lời các nội dung phản ánh ông Nguyễn Văn Sáu, xóm 12, xây nhà trái phép trên thửa 136, tờ số 18; thửa 313, tờ số 18; thửa số 136, tờ số 18 và thửa 66, tờ 18.

            - Nội dung 2: Phản ánh hành vi tráo đơn của UBND xã Hưng Lộc (đơn của công dân ngày 21/7/2014 tráo bằng đơn ngày 29/4/2014).

Đối với nội dung 1: Trên cơ sở các văn bản số 240, 241, 242/BC-UBND ngày 24/10/2014 của UBND xã Hưng Lộc, Hội đồng tiếp công dân giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Ban Tiếp công dân Thành phố, Thanh tra Thành phố, Đội quản lý trật tự đô thị Thành phố, UBND xã Hưng Lộc tổ chức cuộc họp bàn tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý, giải quyết trước ngày 15/11/2014; đồng thời tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 25/11/2014.

Đối với nội dung 2: Hội đồng tiếp công dân giao Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc kiểm tra, giải quyết trả lời công dân và báo cáo UBND Thành phố trước ngày 30/11/2014.

Đề nghị ông Nguyễn Trọng Lâm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và trực tiếp làm việc với UBND xã Hưng Lộc.

4. Ông Hoàng Khắc Lai – khối 1, phường Hồng Sơn: phản ánh về chế độ cho người có công.

Về nội dung phản ánh của công dân, Hội đồng tiếp công dân giao Phòng Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp phòng Quản lý đô thị và UBND phường Hồng Sơn tổ chức buổi làm việc với công dân và tham mưu trả lời công dân trước ngày 30/11/2014.

5. Ông Trần Thục Mỹ - xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc: đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc.

Về nội dung kiến nghị của công dân, Hội đồng tiếp công dân giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Thanh tra Thành phố, UBND xã Hưng Lộc tổ chức họp bàn phương án giải quyết (có mời các công dân liên quan tham dự); tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 30/11/2014.

6. Bà Hồ Thị Tình – khối 14, phường Lê Lợi:

Đề nghị Thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà (hộ cá thể, sử dụng đất từ trước năm 1956).

Hội đồng tiếp công dân ghi nhận nội dung phản ánh của bà, đề nghị bà Tình lập hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND Tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An nộp về UBND phường Lê Lợi xem xét, trình UBND Thành phố xử lý theo quy định.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo UBND phường Lê Lợi.

7. Ông Nguyễn Sỹ Dung – khố Xuân Trung, phường Hưng Dũng:

Đề nghị Thành phố chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đường Nguyễn Phong Sắc.

Về nội dung công dân đề nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố đã có văn bản số 729/PTQĐ-HCTH ngày 29/10/2014 gửi UBND Thành phố xem xét bố trí nguồn vốn chi trả cho ông Dung theo phương án đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Hội đồng tiếp công dân giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố xem xét, bố trí nguồn vốn để Trung tâm Phát triển quỹ đất chi trả tiền bồi thường cho công dân. Hoàn thành trước ngày 30/11/2014.

8. Ông Nguyễn Sỹ Điệp – khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng:  Đề nghị bồi thường cho gia đình ông 23,55 m2 khi thực hiện dự án đường Nguyễn Phong Sắc.

Hội đồng tiếp công dân giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất, Thanh tra Thành phố nghiên cứu nội dung công dân phản ánh, tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 30/11/2014.

Đề nghị ông Nguyễn Sỹ Điệp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho phòng tài nguyên và Môi trường Thành phố để có cơ sở giải quyết theo đúng quy định.

9. Bà Nguyễn Thị Loan – xóm 7, xã Nghi Phú:  Phản ánh các nội dung sau:

            - Nội dung 1: Tố cáo ông Nguyễn Văn Toàn PCT UBND xã, ông Trần Ngọc Chí Chủ tịch UBND xã Nghi Phú bao che cho ông Nguyễn Văn Viên lấn chiếm đất nông nghiệp, xây nhà hàng và trồng cây lâu năm trái pháp luật.

            - Nội dung 2: Về việc mở đường đi cho gia đình bà chưa khoa học, hợp lý.

Đối với nội dung 1: Hội đồng tiếp công dân giao Thanh tra Thành phố tham mưu xử lý theo quy định.

Đối với nội dung 2: Hội đồng tiếp công dân giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra, chỉ đạo UBND xã Nghi Phú thực hiện việc mở đường đi cho hộ bà Loan theo đúng quy định, chú ý tạo thuận lợi cho hộ dân; tham mưu văn bản trả lời công dân trước ngày 30/11/2014.

10. Bà Ngô Thị Hòa – khối 13, phường Lê Lợi:  Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà tại xóm 13, phường Lê Lợi theo kết quả Thành phố đã chỉ đạo hòa giải thành.

Về nội dung công dân đề nghị, Hội đồng tiếp công dân giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu văn bản hướng dẫn công dân lập hồ sơ và chỉ đạo UBND phường Lê Lợi thực hiện.

 Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ, kỳ 1 tháng 11/2014. Căn cứ Thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về UBND Thành phố (qua Thanh tra) để theo dõi, tổng hợp./.

 

Nơi nhận:                                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- UBND Tỉnh;                                                                                       KT.CHỦ TỊCH

- Thanh tra Tỉnh;                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

- TT Thành ủy, HĐND TP;

- Chủ tịch, các PCT UBND TP;

- Các thành viên HĐ tiếp dân TP;                                                                     (ĐÃ KÝ)

- Chánh VP, Phó VP tổng hợp, CV TH VP;            

- Các phòng, đơn vị, phường, xã liên quan;

- Lưu: VT.                                                                                      

                                                                           

                                                                                                                Lê Quốc Hồng

 

 

  Các bài mới:
TP. Vinh (Nghệ An): Thùng rác công cộng trên phố đi bộ bị phá hoại(28/10/2021)
Ngành giáo dục Nghệ An đề nghị tiêm vắc-xin cho hơn 300.000 học sinh toàn tỉnh(28/10/2021)
Mô hình thành phố thông minh của Viettel được công nhận là hiệu quả và sáng tạo nhất thế giới(28/10/2021)
TP Vinh có 6 thí sinh đạt giải vòng loại chung kết hội thi tin học trẻ toàn quốc 2021(28/10/2021)
TP Vinh có phương án tổ chức dạy học theo 4 cấp độ(28/10/2021)
Kỳ họp thứ Ba, HĐND thành phố Vinh: Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025(28/10/2021)
TP. Vinh (Nghệ An): Thùng rác công cộng trên phố đi bộ bị phá hoại(28/10/2021)
Điểm khác biệt của vắc xin Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi(28/10/2021)
  Thủ tục HC - Phường, xã:
Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân (1/10/2018)
Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (5/9/2017)
Công bố 12 đạo luật mới (13/7/2017)
Bị trộm mất sổ đỏ, tôi phải làm thế nào? (21/10/2015)
Quy định mức thu, chế độ quản lý lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí CMND (22/9/2015)
Thời gian và quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo (2/3/2015)
Thông báo kết luận đối thoại với các hộ tiểu thương chợ Bến Thủy (28/11/2014)
Trường hợp nào được xác nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị? (18/6/2014)
NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 30C/NQ-CP NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (23/8/2013)
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 (29/3/2011)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
  ca cuoc truc tuyen fi88bet168w88https://ae788.com/the-thao/  
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website