| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 986
Tất cả: 85,799,790
 
 
Bản in
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Di chúc Bác Hồ
Tin đăng ngày: 27/8/2014 - Xem: 1800
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2014), ngày 19/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 130-HD/BTGTW ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dưới đây là toàn văn Hướng dẫn:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Gắn nội dung đợt sinh hoạt chính trị với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát hiện, biểu dương những điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH

1. Thông qua các sinh hoạt của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, tiếp tục trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức về các nội dung cơ bản, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chú ý liên hệ với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và chuyên đề 2014 : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

2. Thảo luận về việc thực hiện Di chúc của Bác tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi tổ chức và cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể bổ sung vào phương hướng phấn đấu, làm theo.

III. NỘI DUNG CỤ THỂ

Triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2014 :

1. Đối với các chi bộ Đảng

- Trong sinh hoạt tháng 9: Nghiên cứu, trao đổi, quán triệt những nội dung trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là 4 nội dung: Lời căn dặn của Người về Đảng; về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về nhân dân lao động và về những việc sau khi kháng chiến thắng lợi.

- Trong sinh hoạt tháng 10: Liên hệ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đối với từng cơ quan, địa phương, đơn vị, tổ chức đảng và các đoàn thể.

- Trong sinh hoạt tháng 11: Bàn biện pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngoài hình thức sinh hoạt chi bộ, cần lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 (60 năm ngày giải phóng Thủ đô; 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...) ; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

2. Đối với hệ thống chính quyền

Căn cứ vào Hướng dẫn, Tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện thực tiễn, các cơ quan, đơn vị triển khai những nội dung nêu trên thông qua các hình thức phù hợp như : tổ chức họp cơ quan, đơn vị ; lồng ghép với sơ kết công tác quý 4; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua dịp cuối năm 2014 ; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin của cơ quan, đơn vị.

3. Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Lồng ghép những nội dung nêu trên vào sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình (ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1939 ; ngày thành lập Hội phụ nữ Việt Nam 20/10/1930; ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/1/1930; ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12/1989; ngày Dân vận Việt Nam 15/10/1949; ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 15/10/1956; ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004...); tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền trên các ấn phẩm, báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, thể thao.

4. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

- Sau sinh hoạt chi bộ và các đoàn thể, các đảng viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là những người thân, những người xung quanh mình về những nội dung trong Di chúc; vận động mọi người thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Các cơ quan báo, đài ở Trung ương, địa phương và đài truyền thanh cơ sở mở chuyên trang, chuyên mục, tập trung tuyên truyền trên cơ sở Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; phản ánh các hoạt động đợt kỷ niệm, chú ý biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác.

- Tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên.

IV. TÀI LIỆU

- Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong nhân dân.

- Ngoài tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp, ban tuyên giáo các cấp giúp cấp uỷ biên soạn thành tài liệu sinh hoạt chi bộ trong các tháng 9, 10 và 11 (như yêu cầu trong mục III hướng dẫn này).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tài liệu và hướng dẫn thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc trong tháng 8 năm 2014.

2. Nhận được tài liệu trên, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các tỉnh ủy, thành ủy in, sao gửi kịp thời “Tài liệu sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn tới từng chi bộ và các tổ chức Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở; hướng dẫn việc đưa tài liệu vào học tập, sinh hoạt hằng tháng, kết hợp với chuyên đề năm 2014 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy và các đảng đoàn chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, quán triệt và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

4. Các cơ quan báo chí mở chuyên đề, tăng cường các bài viết về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Hoàng

  Các bài mới:
Hot girl bán hàng online điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ mỗi ngày(25/11/2020)
Kỷ luật 8 cán bộ diện Trung ương quản lý(25/11/2020)
Nghệ An: “Top” 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất trên địa bàn(25/11/2020)
Cận cảnh tan hoang sau đám cháy kho hàng tại TP.Vinh(25/11/2020)
Đề xuất giảm cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước tham gia đại biểu HĐND(25/11/2020)
Nghệ An: “Choáng” với khoản nợ thuế “khủng” của Chủ đầu tư Dự án Minh Khang(25/11/2020)
Cháy lớn tại kho chứa hàng ở thành phố Vinh(25/11/2020)
Đồng chí Nguyễn Đức Trung: Phải thay đổi cách tiếp cận, đồng hành cùng với nhà đầu tư(24/11/2020)
  Đạo đức Hồ Chí Minh:
Không được giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 (6/10/2020)
Bàn thêm về tiêu chí đức và tài của người cán bộ (13/8/2020)
TP. Vinh khen thưởng 12 tập thể xuất sắc trong làm theo lời Bác dặn (25/5/2020)
Nhân tố văn hóa trong sự nghiệp hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh (8/5/2020)
Ra mắt bộ sách “Nghiên cứu Hồ Chí Minh - Một số công trình tuyển chọn” (30/4/2020)
Xây dựng Đảng về đạo đức - món quà xuân quý giá (28/1/2020)
Nghệ An hướng dẫn nội dung ký cam kết học tập, làm theo Bác cho cán bộ, đảng viên (19/1/2020)
Đạo đức là môn học phải thi suốt đời (29/7/2019)
Học tập Bác từ cách tiếp xúc, làm việc với nhân dân (15/5/2019)
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (14/5/2018)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website