| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 9,544
Tất cả: 83,322,471
 
 
Bản in
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt bổ sung danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh thực hiện trong năm 2013-2014
Tin đăng ngày: 23/8/2013 - Xem: 1739
 

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

 


Số:  1385 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


       Nghệ An, ngày 17   tháng 4 năm 2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục

đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh

thực hiện trong năm 2013-2014

 

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09/6/2000;

          Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 264/TTr - SKHCN ngày 09/4/2013 về việc bổ sung danh mục các đề tài khoa học - công nghệ thực hiện trong năm 2013-2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 01 đề tài khoa học và công nghệ trong năm 2013-2014 thuộc chương trình Khoa học xã hội và Nhân văn với các nội dung chính sau:

1.Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013- 2020, có tính đến 2025.

2. Mục tiêu:

           Đề xuất giải pháp thu hút, khai thác và sử dụng phù hợp, đồng bộ nhằm phát huy tốt nhất hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội Nghệ An giai đoạn 2013-2020 có tính đến 2025.

3. Nội dung:

- Tổng quan về cơ sở lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Đánh giá thực trạng thu hút và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Nghệ An giai đoạn 2013-2020 có tính đến 2025.

- Phân tích khả năng thu hút, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội Nghệ An giai đoạn 2013-2020 có tính đến 2025.

- Một số giải pháp tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Nghệ An giai đoạn 2013-2020 có tính đến 2025.

           + Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp (FDI) định hướng lĩnh vực đầu tư, định hướng địa bàn đầu tư, định hướng đối tác.

           + Về quy hoạch thực hiện phát triển hạ tầng.

           + Về phát triển nguồn nhân lực.

           + Về tăng cường công tác xúc tiến đầu tư.

           + Về quản lý nhà nước tại địa phương đối với hoạt động FDI.

-  Hội thảo khoa học thống nhất các giải pháp.

4. Sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo khoa học kết quả đề tài.

- Các báo cáo chuyên đề; các giải pháp đề xuất.

- 1-2 bài báo đăng trên thông tin KH&CN hoặc báo chuyên ngành.

5. Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài trên; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Phó CT (CN) UBND tỉnh;

  - Phó VP (TH) UBND tỉnh;

  - Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Điền

 

  Các bài mới:
Có thể bảo tồn một phần Khu chung cư Quang Trung(24/2/2020)
TP Vinh: Nỗ lực tăng thu ngân sách (24/2/2020)
Đảng ủy phường Trường Thi tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2(24/2/2020)
Khẳng định giá trị bền vững tình hữu nghị Việt - Nga(24/2/2020)
Tăng hình phạt chung thân đối tượng mua bán ma túy(24/2/2020)
Nghệ An: Kinh hãi bãi rác tự phát gây ô nhiễm tại phường Vinh Tân(24/2/2020)
Bộ GD&ĐT “chốt” thời gian thi THPT quốc gia 2020 từ 23- 26/7(24/2/2020)
Nghệ An: Kinh hãi bãi rác tự phát gây ô nhiễm tại phường Vinh Tân(24/2/2020)
  Khoa học - Công nghệ:
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ (2/2/2011)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website