| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1,071
Tất cả: 86,080,018
 
 
Bản in
Nghiệm thu Công việc xây dựng
Tin đăng ngày: 23/5/2012 - Xem: 3268
 

             Phụ lục 4A ban hanh kèm theo QĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 cua chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    ……………, ngày …. tháng …  năm……..

 

Biên bản số: ........

Nghiệm thu Công việc xây dựng

 

Công trình:

 

1: Đối tượng nghiệm thu

………………………………………………………………………

+ Công việc nghiệm thu

………………………………………………………………………

+Vị trí xây dựng công trình

 

2: Thành phần nghiệm thu

 

a/ Giám sát thi công XDCT của  Chủ đầu tư

 

 * Ông(bà):

Chức vụ: 

 * Ông:

Chức vụ: 

* Ông:

Chức vụ:

 * Ông:

Chức vụ:

b/: Phụ trách kỷ thuật thi công của Nhà thầu xây dựng

 

  * Ông:

Chức vụ:

3:Thời gian nghiệm thu

 

       +Bắt đầu

 ……. giờ  phút ngày  tháng … năm …

        + Kết thúc

 ……. giờ  phút ngày  tháng … năm …..

4: Đánh giá công việc đã thực hiện

 

a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

+ Căn cứ hồ sơ thiết kế kỷ thuật thi công  công trình đã được phê duyệt tại …………………………ngày …. tháng….. năm ….. của ………………………...

+ Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Căn cứ tài liệu chỉ dẫn theo hợp đồng số: …..ngày ….tháng …năm ……

+  Căn cứ nhật ký thi công và các tài liệu khác có liên quan.

b/ Chất lượng công việc xây dựng:…………………………… …………

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:......................................................................................

d/ý kiến của giám sát thi công xây dưng của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công tác xây dựng công trình. …………………………….…………

5: Kết luận:

+ Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu,đồng ý cho ý kiến triển khai các công việc tiếp theo: Đồng ý nghiệm thu và cho phép tiến hành các công việc tiếp theo ………………………….....

+ Yêu cầu sửa chữa hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có: Không

................................................................................................................................................................................................................................................

Giám sát thi công xây dựng

(Của nhà thầu tư vấn giám sát trường hợp thuê tư vấn giám sát)

 

 

Kỷ thuật trực tiếp thi công

( Của nhà thầu thi công xây dựng công trình)

 

 

 

 

Giám sát thi công xây dựng

 của chủ đầu tư

( Trường hợp giám sát của chủ đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Phụ lục 5A/QĐ số 209/2004/NĐ-CP

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  ………………., ngày ..... tháng ..... năm …..

 

Biên bản số:...........

Nghiệm thu hoàn thành bộ phân công trình xây dựng

giai đoạn thi công xây dựng                                            

 

Công trình:

 

1: Hạng mục

Mư­ơng thoát nước

2: Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 

+ Giám sát thi công XD Công trình của chủ đầu tư

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

+: Người phụ trách kỷ thuật thi công của nhà thầu xây dựng

 

* Ông:

Chức vụ:

  3:Thời gian nghiệm thu

 

                       +Bắt đầu

...........giờ......phút ngày...... tháng........ năm

                       + Kết thúc

...........giờ...... phút ngày... tháng.... năm …..

   4: Đánh giá bộ phận công

trình giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện

      a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

+ Căn cứ hồ sơ thiết kế kỷ thuật thi công  công trình đã được phê duyệt tại …………………………………… ngày ….. tháng …. năm …… của ………….về việc phê duyệt  báo cáo kinh tế kỷ thuật xây dựng công trình ………

+ Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng cơ bản hiện hành.

+ Căn cứ tài liệu chỉ dẫn theo hợp đồng số: …… ngày ….tháng …năm …..

+  Căn cứ nhật ký thi công và các tài liệu khác có liên quan.

b/ Chất lượng công việc xây dựng:..................................................................

       ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:..........................................................................................

d/ý kiến của giám sát thi công xây dưng của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công tác xây dựng công trình. ..................................................................

........................................................................................................................

5: Kết luận:

+ Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu,đồng ý cho ý kiến triển khai các công việc tiếp theo: ..................................................................................

.........................................................................................................................

+ Yêu cầu sửa chữa hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có............................................................................................................

Giám sát thi công xây dựng

(Của nhà thầu tư vấn giám sát trường hợp thuê tư vấn giám sát)

 

 

Kỷ thuật trực tiếp thi công

( Của nhà thầu thi công xây dựng công trình)

 

 

 

 

Giám sát thi công xây dựng

 của chủ đầu tư

( Trường hợp giám sát của chủ đầu tư)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Phụ lục 7  ban hanh kèm theo QĐ số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 cua chính phủ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                  ………………., ngày ..... tháng ..... năm …..

 

Biên bản

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

hoặc công trình để đưa vào sử dụng                                     

 

1:Công trình/ hạng mục công trình

 

2: Địa điểm xây dựng

 

2: Thành phần trực tiếp nghiệm thu

 

a/ Đại diện chủ đầu tư

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

b/ Đại diện nhà thầu thi công

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

c/ Đại diện nhà thầu thiết kế

 

* Ông(bà):

Chức vụ:.

* Ông( bà):

Chức vụ: .

……………………………

Chức vụ:.

…………………………..

Chức vụ: .

 

 

  4:Thời gian nghiệm thu

 

                       +Bắt đầu

...........giờ......phút ngày...... tháng........ năm

                       + Kết thúc

...........giờ...... phút ngày... tháng.... năm …..

   5: Đánh giá hạng mục công

xây dựng,công trình xây dựng

      a/ Tài liệu căn cứ nghiệm thu

 

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

b/ Chất lượng hạng mục công trình xây dựng,công trình xây dựng:...............

       ...........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

C/Các ý kiến khác:..........................................................................................

6: Kết luận:

+ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng  ..................................................................

.........................................................................................................................

+ Yêu cầu sửa chữa ,hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có...............

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình

 

 

 

Chủ đầu tư

 

 

 

 

 

 

Nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình

 

 

 

 

Nhà thầu thi công

xây dựng công trình

 

 

  Các bài mới:
[Infographic] - Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng(18/1/2021)
Đề xuất cấm sử dụng 'khí cười' cho các mục đích vui chơi, giải trí(18/1/2021)
Bệnh viện ĐKTP Vinh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 bà con xã Liên Hợp(18/1/2021)
Điều SLNA cần cải thiện sau trận mở màn V.League 2021(18/1/2021)
Cô thợ may xứ Nghệ lọt Top 4 Chung kết xếp hạng Sao tìm Sao(18/1/2021)
Nhà vườn ở Nghệ An tất bật vào vụ hoa Tết(18/1/2021)
Phan Văn Đức giúp SLNA thoát thua ngày ra quân V.League 2021(17/1/2021)
TP Vinh ra quân xử lý dứt điểm tình trạng người lang thang ăn xin(15/1/2021)
  Kinh tế:
Sửa một số quy định về đăng ký doanh nghiệp (27/8/2018)
Kiến nghị giảm, bỏ hàng loạt loại phí cho doanh nghiệp (6/11/2017)
Đề xuất bỏ gần 2.000 trong hơn 4.000 điều kiện kinh doanh (25/8/2017)
Xe ôtô nào sẽ bị từ chối đăng kiểm tại Việt Nam? (3/5/2017)
Mức thu mới về tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế (9/4/2017)
Doanh nghiệp cần gì khi triển khai Nghị quyết 35 của Chính phủ? (14/3/2017)
Lệ phí trước bạ đất được tính như thế nào? (10/3/2017)
Thêm 5 loại đất dù có vướng mắc vẫn được cấp sổ đỏ từ ngày 3/3 (1/3/2017)
Sắp tính lại giá điện (13/1/2017)
Cấm thanh kiểm tra doanh nghiệp khi không có căn cứ (15/12/2016)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website