| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 3,635
Tất cả: 85,343,757
 
 
Bản in
GIẤY XÁC NHẬN Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất
Tin đăng ngày: 17/5/2012 - Xem: 38438
 

Mẫu số 14

(Ban hành kèm theo QĐ số 09 /2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND TP Vinh)

 

 

 


UBND PHƯỜNG, XÃ:

 ………………........................................…………

Số:          /GXN-UBND

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                    ……...................……, ngày .............… tháng .............… năm .............…

GIẤY XÁC NHẬN

Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất

 


Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và của tỉnh Nghệ An; UBND phường, xã .…………………………..............…… đã phối hợp với UB mặt trận Tổ quốc để tiến hành thẩm tra, xác minh về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của:

- Chủ sử dụng đất:    + Họ tên chồng: ……………………………..........................................................................…...........………

  + Họ tên vợ: .............................................................................................................………….….......

- Hộ khẩu thường trú: ............................................................................................................................................................................

- Hiện đang quản lý, sử dụng thửa đất số ....................., tờ bản đồ số …..................., diện tích:  …………………................ m2, tại khối (xóm): ………......................... phường, xã: ………................................………TP Vinh.

I. KẾT QUẢ THẨM TRA, XÁC MINH CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Về nguồn gốc sử dụng đất:  ….….….........………………...............................................................................................................

……………..…………….……………………………………….….….........……………….............................................................................................................................................

Tài liệu chứng minh về nguồn gốc sử dụng đất gồm có: ……………………………………..……….….............................................………….……

……………..…………….……………………………………….….….........……………….............................................................................................................................................

2. Về quá trình sử dụng đất:

a) Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đất ở (trước ngày 18/12/1980, sau ngày 18/12/1980 đến trước 15/10/1993, sau 15/10/1993 đến 01/7/2004 hay sau 01/7/2004): ......................................................................................................

Tài liệu chứng minh thời điểm sử dụng đất, gồm  có: ........................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thể hiện như sau:

- Bản đồ đo đạc theo CT 299:     Thửa số: …...............…tờ BĐ số: …….……..……. diện tích: ...............… m2.

- Bản đồ đo đạc 1992 - 1993:     Thửa số: …........….....…tờ BĐ số: …….………....… diện tích: ............…… m2.

                                        Atlát:    Thửa số: .....………..……tờ BĐ số: ……..........…… diện tích: ............…… m2.

- Bản đồ công nghệ số mới nhất:  Thửa số: …..........….…tờ BĐ số: …………….….… diện tích: ...........…… m2.

- Tư liệu khác: ..…………...…............……………………............................................................................................................................................................................

......……………………………..………….…............…………………………………...…................................................................................................................................................

c) Nguyên nhân và thời điểm tăng, giảm diện tích:

- Diện tích hiện tại chênh lệch (+,-): ................................ m2 so với ……………………..............................................................

……………..…………….……………………………………….….….........……………….............................................................................................................................................

- Nguyên nhân tăng, giảm (ghi rõ do lấn chiếm, khai hoang hay nhận chuyển nhượng, trường hợp do đo đạc thì ranh giới, mốc giới sử dụng đất có ổn định hay không?):......................................................................................................………………

……………..…………….……………………………………….….….........……………….............................................................................................................................................

 - Thời điểm tăng, giảm (trước ngày 18/12/1980, sau ngày 18/12/1980 đến trước 15/10/1993, sau 15/10/1993 đến 01/7/2004 hay sau 01/7/2004): ................................…………………….…..................... ......

d) Về chủ sử dụng đất qua các thời kỳ:.................................................................................................................………….…......................

……………..…………….……………………………………….….….........……………….............................................................................................................................................

e) Hiện tại đã xây dựng nhà ở hay chưa? ……………..….....……..…….. Diện tích xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống có vượt quá hạn mức giao đất hay không? ………..……................

     Nếu vượt quá thì lớn hơn bao nhiêu mét vuông?..........................……………… m2.

f) Hiện tại có tranh chấp, khiếu nại hay đang phải thi hành quyết định thanh tra, kê biên thi hành án không? …………………..................................................................................…….....…………………………………...……...…….…

g) Đã  có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền hay chưa? ………................. Nếu có thì

diện tích đã thu hồi là bao nhiêu mét vuông (tính từ sau khi đo đạc bản đồ công nghệ số)?………................... m2.

3. Kiểm tra các quy hoạch có liên quan trực tiếp đến thửa đất:

Các quy hoạch có liên quan đến thửa đất, gồm có (ghi rõ quy hoạch gì, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thời điểm phê duyệt quy hoạch): …….................................................................................................................

......……………………………..………….…............…………………………………...…................................................................................................................................................

......……………………………..………….…............…………………………………...…................................................................................................................................................

4. Thời điểm nộp hồ sơ và thủ tục công khai tại phường xã:

a) Thời điểm công dân nộp đủ hồ sơ hợp lệ tại phường, xã vào ngày:  ….......…./……....../.............

b) Thủ tục công khai tại phường, xã:

- Danh sách công khai số:  ..................… từ ngày ….…..../……...../................... đến ngày ….…..../……...../..................

- Biên bản kết thúc công khai số: ……...…...… ngày ….…..../……...../..........................................................................................

5. Lý do xin cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp xin cấp đổi, cấp lại GCN): ….….…..................................................................................................….......

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Việc kê khai xin cấp GCN đã đúng chủ sử dụng đất. Thửa đất xin cấp GCN được sử dụng ổn định từ...........................ngày.......... tháng..….......năm .……….............đến nay; hiện tại không có tranh chấp, thủ tục công khai đã thực hiện đầy đủ theo đúng quy định, không có đơn khiếu nại.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung xác nhận nêu trên là hoàn toàn khách quan và chính xác, nếu sai sót chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị UBND thành phố Vinh cấp GCN QSD đất cho chủ sử dụng đất nêu trên với diện tích cấp là ………....…………………  m2. Diện tích đề nghị không cấp GCN là: ….…..................………m2, lý do  đề nghị không cấp GCN là: ……….….................................................................................................................................................……

 

ĐẠI DIỆN BAN CÁN SỰ KHỐI (XÓM)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

TM. UBMT TQ

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

    

 

  Các bài mới:
Thành phố Vinh - Những điểm nhấn tạo nên sức hút nhà đầu tư(21/9/2020)
Học sinh được dùng điện thoại trong lớp: Tranh cãi dữ dội, phản đối phần nhiều(21/9/2020)
Xứ Nghệ thời Lê trung hưng(20/9/2020)
Vận chuyển thuê ma túy, nam sinh viên bị bắt tại phòng trọ(20/9/2020)
Từ năm học 2020-2021, không áp dụng kỷ luật với học sinh tiểu học(20/9/2020)
Vùng rau nổi tiếng của Thành phố Vinh bị xóa sổ sau mưa lớn(20/9/2020)
Nghệ An tuyên dương 119 học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao(20/9/2020)
Bị phạt 100 triệu đồng, Cty Vinhland vẫn không khắc phục hậu quả(19/9/2020)
  Địa chính - Nhà đất:
DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán? (4/7/2016)
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. (20/11/2014)
Trả lời đơn của ông Trần Ngọc Sáu ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh (6/11/2014)
Trường hợp nào áp thuế suất 2% khi chuyển nhượng BĐS? (5/8/2014)
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5/6/2014)
Tên tài liệu: Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (23/5/2012)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (23/5/2012)
Tên tài liệu: Quy trình Công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích để chuyển quyền sử dụng đất. (17/5/2012)
ĐƠN XIN HỢP THỬA ĐẤT (17/5/2012)
TỜ KHAI Chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất (nếu có) (Áp dụng đối với các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nguyên thửa) (17/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website