| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1,543
Tất cả: 84,954,373
 
 
Bản in
QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
Tin đăng ngày: 17/5/2012 - Xem: 5662
 

Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo QĐ số 09 /2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND TP Vinh)

 

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           THÀNH PHỐ VINH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                       

                 Số:              /QĐ-UBND                                           Vinh, ngày      tháng     năm

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

 


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 và số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số ......./2010/QĐ-UBND ngày ...../..../2010 của UBND thành phố Vinh về việc ban hành quy định về công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất; chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Vinh;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vinh tại Tờ trình số  ...................../TTr-TNMT ngày ............/ ............/ .......................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Cho phép ông (bà): .......................................................................; Địa chỉ thường trú: .........................................................., thành phố Vinh; Đang sử dụng ............................... m2 đất (gồm: ............................... m2 đất ở và ............................... m2 đất ...............................) tại thửa số ..............................., tờ bản đồ số ............................... thuộc ..............................., thành phố Vinh được chuyển mục đích sử dụng từ đất ............................... sang sử dụng vào mục đích đất ở với diện tích  ............................... m2.

Thời hạn sử dụng đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất: Lâu dài.

Vị trí, ranh giới thửa đất được chuyển mục đích sử dụng xác định theo sơ đồ thửa đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vinh lập ngày ............/ ............/ ........................

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

         Trong thời hạn không quá 60 ngày, nếu ông (bà): .................................................................... không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật thì Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng HĐND - UBND thành phố Vinh; Trưởng các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô thị; Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Chủ tịch UBND phường, xã.................... và ông (bà): ..................... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 4;                                                                      CHỦ TỊCH

- Lưu VT, HS.                                                               

                                                                                                                                               

 

  Các bài mới:
Đề xuất tính điện một giá cao nhất 2.890 đồng một kWh(11/8/2020)
Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!(10/8/2020)
Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV(10/8/2020)
Siêu trộm “cõng” 5 tiền án sa lưới sau khi gây ra 50 vụ trộm trong vòng 2 tháng(10/8/2020)
Nghệ An: Yêu cầu người dân toàn tỉnh cài ứng dụng Bluezone phòng, chống Covid-19(10/8/2020)
Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa(10/8/2020)
3 trường hợp tài xế sẽ bị tước bằng lái, phải học và thi lại(8/8/2020)
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp(7/8/2020)
  Địa chính - Nhà đất:
DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán? (4/7/2016)
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. (20/11/2014)
Trả lời đơn của ông Trần Ngọc Sáu ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh (6/11/2014)
Trường hợp nào áp thuế suất 2% khi chuyển nhượng BĐS? (5/8/2014)
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5/6/2014)
Tên tài liệu: Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (23/5/2012)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (23/5/2012)
Tên tài liệu: Quy trình Công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích để chuyển quyền sử dụng đất. (17/5/2012)
GIẤY XÁC NHẬN Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (17/5/2012)
ĐƠN XIN HỢP THỬA ĐẤT (17/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website