| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 1,553
Tất cả: 84,954,383
 
 
Bản in
PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH ĐÓ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH
Tin đăng ngày: 17/5/2012 - Xem: 1309
 

MB.TNMT.01.05

       UBND THÀNH PHỐ VINH                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VĂN PHÒNG ĐKQSD ĐẤT                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                   

             Số:         /PC. VPĐK                                                Vinh, Ngày         tháng       năm 20…

 

PHIẾU CHUYỂN

THÔNG TIN ĐỊA CHÍNH ĐÓ XÁC ĐỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH

 

           Kính gửi:  Chi cục thuế thành phố Vinh

 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vinh, thông  tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính như sau:

I- NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ ĐẤT:

 1. Tªn ng­êi sö dông ®Êt (viÕt ch÷ in hoa).

  + Hä tªn chång: .....................................................................n¨m sinh...............................……

  + Hä tªn vî: .................................................................……..n¨m sinh...............................…....

  + Hä tªn nh÷ng ng­êi ®ång sö dông: ........................................................................…...............

    ..................................................................................................................................……...........

    .................................................................................................................................……............

 2. §Þa chØ (hé gia ®×nh, c¸ nh©n ghi ®Þa chØ ®¨ng ký hé khÈu):

.....................................................................................................................................……............

.......................................................................................................................................……..........

....................................................................................................................................……............

 3. Sè nh©n khÈu trong hé gia ®×nh (cã trong sæ hé khÈu, ph« t« sæ hé khÈu c«ng chøng):                   B»ng sè ................. B»ng ch÷  …………………………….………………………………

 

Địa chỉ để gửi thông báo nộp thuÕ cho ng­êi thùc hiÖn nghÜa vò tµi chÝnh:……………...

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II- THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẤT:

 1. Về thửa đất:

 

1.1. - Thửa đất số: ……………...

- Tờ bản đồ số (đo đạc …………… ) : ……………….

 

1.2. Địa chỉ thửa đất: Khèi (xãm) ………………….. Ph­êng (x·)…………………….

 

1.3. Mục đích sử dụng đất: ®ất ở: .............m2, đất v­ên: .................m2

 

1.4. Thời hạn sử dụng đất:

 

a) Ổn định lâu dài: đất ở: .............m2,............................................

 

1.5. Diện tích đất để xác định nghĩa vụ tài chính (m2):

 

a) Đất ở:

 

- Trong hạn mức công nhận đất ở (nếu có):

 

- Trên hạn mức công nhận đất ở (nếu có):

 

b) Đất v­ên: ...........……….    

 

- Diện tích:

 

1.6. Nguồn gốc sö dông đất: được giao đã nộp tiền sử dụng đất, được giao không thu tiền sử dụng đất, nhận thừa kế, tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất ở, ®Êt do c¬ quan tù ho¸ gi¸ ch­a ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp tr­íc 15/10/1993 vµ sau 15/10/1993, ®Êt phi nông nghiệp kh¸c; ®Êt nông nghiệp).                                                                                                                 ............................................……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

 

 

1.7. Thời điểm sử dụng đất từ ngày ...........…. tháng .................. năm ..................... (đối với đất được nhà nước giao, đất chuyển mục đích, đất nhận chuyển nhượng ...)

 

1.8. Đối tượng thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất theo trường hợp:

 

a) 100% giá đất:                                                                                         

 

b) 50% giá đất:                                                                                           

 

c) 50%  chênh lệch giữa  giá 2 loại đất:                                                                              

 

d) Chênh lệch giữa  giá 2 loại đất:                                                              

1.9.Đối tượng thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền, thuế thu nhập cá nhân:

 

a) Lệ phí trước bạ:                                                                                      

 

b) Thuế chuyển quyền sử dụng đất:                                                            

 

c) Thuế thu nhập cá nhân:                                                                          

 

d) Lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân:                                              

 2. Về nhà:

 

2.1. Cấp nhà:

 

2.2. Diện tích sàn nhà (m2 xây dựng):

 

2.3. Tầng (lầu) đối với nhà chung cư cao tầng:

 

2.4. Nguồn gốc nhà: Tự xây, mua, thừa kế, tặng, cho, nhà tình nghĩa:

 

2.5. Ngày, tháng, năm hoàn công hoặc mua, nhận thừa kế, tặng, cho:

    III- Ng­êi sö dông thöa ®Êt cã nh÷ng giÊy tê liªn quan sau ®©y:

1.     ………..……………………………………………………………………………

2.     ……………………………………………………………………………………..

3.     ……………………………………………………………………………………..

4.     ……………………………………………………………………………………..

5.     ……………………………………………………………………………………..

 

Những thông tin trên đã được thẩm tra xác minh là đúng thực tế và người sử dụng nhà, đất có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.

(PhiÕu chuyÓn th«ng tin nµy ®­îc lËp thµnh 2 b¶n, 1 b¶n l­u trong hå s¬, 1 b¶n göi cho Chi côc thuÕ thµnh phè)./.

N ơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HS.

 

Gi¸m ®èc

 

 

 

 

 

 

  Các bài mới:
Đề xuất tính điện một giá cao nhất 2.890 đồng một kWh(11/8/2020)
Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!(10/8/2020)
Sáng nay không thêm ca nhiễm nCoV(10/8/2020)
Siêu trộm “cõng” 5 tiền án sa lưới sau khi gây ra 50 vụ trộm trong vòng 2 tháng(10/8/2020)
Nghệ An: Yêu cầu người dân toàn tỉnh cài ứng dụng Bluezone phòng, chống Covid-19(10/8/2020)
Miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, hành trình mọi chuyến bay nội địa(10/8/2020)
3 trường hợp tài xế sẽ bị tước bằng lái, phải học và thi lại(8/8/2020)
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công tốt đẹp(7/8/2020)
  Địa chính - Nhà đất:
DN có vốn nước ngoài thuê đất xây nhà có được phép bán? (4/7/2016)
Thủ tục Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở. (20/11/2014)
Trả lời đơn của ông Trần Ngọc Sáu ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh (6/11/2014)
Trường hợp nào áp thuế suất 2% khi chuyển nhượng BĐS? (5/8/2014)
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (5/6/2014)
Tên tài liệu: Quy trình Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (23/5/2012)
ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (23/5/2012)
Tên tài liệu: Quy trình Công nhận lại quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích để chuyển quyền sử dụng đất. (17/5/2012)
GIẤY XÁC NHẬN Nguồn gốc và quá trình sử dụng đất (17/5/2012)
ĐƠN XIN HỢP THỬA ĐẤT (17/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website