| | | | |
Vietnamese
English
DANH MỤC MENU
LIÊN KẾT
THÔNG TIN CẦN BIẾT
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
 
Hôm nay: 2,480
Tất cả: 84,713,885
 
 
Bản in
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An Nghệ An:
Tin đăng ngày: 9/5/2011 - Xem: 24133
 
Thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An
Nghệ An:

UBND TỈNH NGHỆ AN
HĐTD CÔNG CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Nghệ An, ngày 30 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO

Thường trực HĐTD công chức tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc tại các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng, yêu cầu trình độ chuyên môn, loại hình đào tạo cần tuyển:

Cơ quan, đơn vị
Số lượng
Yêu cầu trình độ, chuyên môn
Loại hình đào tạo
VP UBND tỉnh
01
ĐH ngành L­ưu trữ và Quản trị văn phòng
 
Thanh tra tỉnh
01
ĐH ngành Công nghệ thông tin
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế thuộc các trường Đại học Xây dựng; Thủy lợi; Giao thông.
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế thuộc các trường Đại học Kinh tế quốc dân hoặc Nông nghiệp 1; Học viện tài chính; Thư­ơng mại; Ngoại thư­ơng.
CQ
02
CQ
Sở Xây dựng
01
ĐH ngành Văn th­ư, lưu trữ
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế Xây dựng
CQ
Sở Công thư­ơng
01
ĐH ngành Kinh tế đối ngoại
CQ
01
Kỹ sư­ Thủy điện
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế công nghiệp
CQ
02
01 Kỹ sư­ Hóa thực phẩm
CQ
01 ĐH ngành Môi trư­ờng
CQ
Sở Thông tin - Truyền thông
01
ĐH chuyên ngành Báo chí
CQ
VP Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng
02
01 ĐH ngành Hành chính quốc gia;
CQ
01 ĐH ngành Báo chí tuyên truyền
CQ
01
Đại học ngành Luật
CQ
Ban Quản lý KKT Đông Nam
02
01 ĐH ngành Quản trị Doanh nghiệp hoặc Kinh tế phát triển
 
01 Cử nhân có hai bằng ĐH ngành Kinh tế và tiếng Anh
 
02
Kiến trúc sư­ hoặc Kỹ sư­ ngành Kiến trúc công trình hoặc Cầu, đường bộ
 
01
ĐH ngành Bảo hộ lao động; Cơ khí hoặc Môi tr­ường.
 
 Thanh tra GTVT
04
03 Kỹ sư­ Cầu đư­ờng
 
01 Kỹ sư­ Kinh tế vận tải
 
Sở Tài chính
03
01 Kỹ sư­ Công nghệ thông tin
CQ
01 ĐH ngành Thông tin thư­ viện
CQ
01 ĐH ngành Kế toán
 
01
Học viện tài chính ngành Kế toán doanh nghiệp
CQ
02
ĐH ngành Tài chính, kế toán
CQ
02
01 ĐH Kinh tế quốc dân ngành Kế toán
CQ
01 ĐH ngành Kế toán, Kiểm toán
CQ
01
ĐH ngành Kế toán
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
Sở Lao động - TBXH
02
ĐH ngành Khoa học quản lý hoặc Quản trị nhân lực; Kinh tế công.
 
01
ĐH ngành Công tác xã hội hoặc Kinh tế lao động hoặc Kế toán hoặc Công nghệ thông tin.
 
Sở Nông nghiệp và PTNT
03
01 ĐH Thủy lợi ngành Xây dựng công trình hoặc Kỹ thuật bờ biển.
CQ
01 ĐH ngành Tin học
01 ĐH ngành Chăn nuôi
Chi cục Bảo vệ thực vật
02
ĐH ngành Bảo vệ thực vật
CQ
Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi TS
05
01 ĐH ngành Kỹ thuật tàu thủy
CQ
01 ĐH ngành Khai thác Thủy sản hoặc An toàn hàng hải.
01 ĐH ngành Cơ khí thủy sản
02 ĐH ngành Khai thác thủy sản hoặc Chế biến thủy sản
 
Chi cục Kiểm lâm
24
08 ĐH ngành Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng
CQ
06 ĐH ngành Lâm học hoặc Lâm sinh; Lâm nghiệp.
01 ĐH ngành Lâm nghiệp xã hội
02 ĐH ngành Kinh tế Lâm nghiệp
02 Cử nhân Luật
01 Cử nhân Hành chính
04 Học viện Tài chính ngành kế toán
 
 Chi cục Tiêu chuẩn đo lư­ờng chất l­ượng
01
ĐH ngành Hóa học
CQ
02
ĐH ngành Điện, điện tử chuyên ngành Điều khiển tự động
CQ
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ
02
ĐH ngành Luật hoặc Khối Khoa học xã hội nhân văn
CQ
Sở Y tế
01
ĐH ngành Văn thư­, lưu trữ
CQ
01
Bác sỹ Đa khoa
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế lao động
CQ
02
Bác sỹ Đa khoa; Dư­ợc sỹ đại học
CQ
02
Bác sỹ Đa khoa
CQ
02
Dư­ợc sỹ Đại học ngành Lâm sàng
CQ
Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm
04
Bác sỹ Đa khoa; Cử nhân Luật; Kỹ sư­ Chế biến thực phẩm; Kỹ sư­ Bảo quản chế biến nông sản.
CQ
01
Cử nhân Hóa hoặc Công nghệ Sinh học hoặc Môi tr­ường
CQ
02
Bác sỹ Đa khoa; ĐH ngành khối Khoa học xã hội và nhân văn.
 
01
ĐH ngành Tài chính kế toán
CQ
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
01
ĐH ngành Kinh tế
CQ
01
Kỹ sư­ Công nghệ thông tin
CQ
Sở Tư­ pháp
05
ĐH ngành Luật
CQ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02
ĐH ngành Kế toán
 
01
ĐH ngành Du lịch
CQ
02
ĐH ngành Quản lý văn hóa
CQ
01
ĐH ngành Bảo tồn bảo tàng
CQ
Sở Tài nguyên và Môi tr­ường
01
CĐ trở lên ngành Văn thư­ lưu trữ
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai hoặc Luật; Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc Kỹ sư­ khai thác mỏ
CQ
UBND thành phố Vinh
01
ĐH ngành Văn thư­ lưu trữ
CQ
02
01 ĐH ngành Trắc địa hoặc Bản đồ
CQ
01 ĐH ngành Quản trị nhân lực thuộc Trường ĐH Kinh tế QD
CQ
01
ĐH ngành Môi trư­ờng
CQ
02
ĐH ngành Kinh tế lao động; Quản trị nhân lực thuộc Trư­ờng ĐH Kinh tế QD
CQ
04
01 ĐH ngành Cầu đ­ường bộ
CQ
01 ĐH ngành Dân dụng công nghiệp
CQ
01 ĐH ngành Tài chính - Kế toán
CQ
01 ĐH ngành Quản lý đất đai.
CQ
01
ĐH ngành Du lịch
CQ
02
ĐH thuộc các chuyên ngành Kinh tế
CQ
03
02 ĐH ngành Kiến trúc công trình, Quy hoạch vùng và Đô thị hoặc Xây dựng cầu đường
CQ
01 ĐH ngành Hệ thống điện
CQ
01
Trung cấp trở lên ngành Y
CQ
                             UBND huyện Đô Lương
01
ĐH ngành thuộc khối Xã hội
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01
ĐH ngành Hành chính
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế lao động thuộc Tr­ường ĐH Lao động XH hoặc Kinh tế Quốc dân
 
UBND huyện Nam Đàn
01
ĐH ngành Hành chính học thuộc Học viện Hành chính
CQ
01
ĐH ngành Xây dựng dân dụng hoặc Xây dựng công trình giao thông
CQ
01
ĐH ngành Văn hóa du lịch
CQ
01
ĐH ngành Kế hoạch của ĐH Kinh tế Quốc dân HN
CQ
02
01 CĐ trở lên ngành Văn thư­ lưu trữ
CQ
01 CĐ trở lên ngành Công nghệ thông tin
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
UBND huyện Thanh Chư­ơng
02
01 ĐH ngành Kiến trúc
CQ
01 ĐH ngành Xây dựng cầu đường
CQ
02
ĐH ngành Kinh tế
CQ
01
ĐH ngành Công nghệ thông tin
CQ
UBND huyện Yên Thành
01
ĐH ngành Tài chính, kế toán
CQ
02
ĐH ngành Tài chính, kế toán
CQ
02
01 Cử nhân Luật
CQ
01 ĐH ngành Công tác xã hội
CQ
01
ĐH ngành Quản lý xã hội
CQ
02
01 Kỹ sư­ Thủy lợi
CQ
01 ĐH ngành Kế toán của Trường ĐH Nông nghiệp HN
CQ
02
Kỹ sư­ Xây dựng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
CQ
01
ĐH ngành Luật
CQ
02
01 ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01 ĐH ngành Địa môi trường
CQ
03
01 ĐH ngành Công nghệ thông tin
CQ
01 ĐH ngành Quản lý văn hóa
CQ
01 ĐH ngành Quản lý du lịch
CQ
UBND huyện Tân Kỳ
01
ĐH ngành Luật; Chính trị Luật
CQ
02
ĐH ngành Văn th­ư lưu trữ; Quản lý nhân lực; Xã hội học
CQ
01
ĐH ngành Thủy sản
CQ
01
ĐH ngành Cầu - đ­ường bộ; Xây dựng cầu đường của Tr­ường ĐH Giao thông VT hoặc ĐH Xây dựng
CQ
01
ĐH ngành công tác xã hội; Quản lý xã hội; Kinh tế.
CQ
UBND huyện Diễn Châu
01
ĐH ngành Kinh tế và quản lý thủy sản
 
01
ĐH ngành Hành chính nhà n­ước
 
01
ĐH ngành Công tác xã hội
 
02
01 Kỹ sư­ Giao thông ngành Xây dựng cầu đư­ờng
 
01 Kỹ sư­ Xây dựng
 
UBND thị xã Cửa Lò
01
ĐH ngành Thể thao
CQ
01
ĐH ngành Quản trị kinh doanh - Thương mại
CQ
02
01 ĐH ngành Môi trư­ờng
CQ
01 ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01
ĐH ngành Luật
CQ
01
ĐH ngành Tài chính
CQ
UBND huyện Quỳ Hợp
01
ĐH ngành Luật hành chính
CQ
01
ĐH ngành Tài chính - Kế toán
CQ
01
ĐH ngành Công trình thủy lợi
CQ
01
ĐH ngành Công nghệ thông tin
CQ
UBND huyện Hư­ng Nguyên
01
ĐH ngành Kế toán - Tài chính
 
02
01 Kỹ s­ư Bảo vệ thực vật
CQ
01 Kỹ sư­ Nuôi trồng thủy sản
CQ
01
ĐH ngành Cầu đư­ờng thuộc Trường ĐH Giao thông vận tải hoặc ĐH Xây dựng
CQ
02
01 ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01 ĐH ngành Kinh tế môi trư­ờng thuộc Trường ĐH Kinh tế QD
CQ
01
ĐH ngành Luật hành chính
CQ
01
ĐH ngành Kế toán
 
UBND huyện Anh Sơn
01
ĐH ngành Luật
CQ
02
01 ĐH ngành Lao động - Xã hội hoặc Kinh tế lao động
CQ
01 ĐH ngành Tài chính - Kế toán
CQ
02
01 ĐH ngành Kinh tế
CQ
01 ĐH ngành Tài chính - Kế toán
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01
ĐH ngành Quản lý văn hóa
CQ
02
01 ĐH ngành Xây dựng dân dụng
CQ
01 ĐH Thủy lợi khoa Công trình
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế hoặc Xây dựng hoặc Nông nghiệp.
CQ
UBND huyện Nghĩa Đàn
02
01 ĐH ngành Kiến trúc
CQ
01 ĐH ngành Điện khí hóa và cung cấp điện
 
01
ĐH ngành Khối Khoa học xã hội hoặc Tin học
 
01
ĐH ngành Nông học hoặc Nông lâm kết hợp
CQ
01
ĐH ngành Quản lý đất đai
CQ
01
ĐH ngành Kế toán hoặc Kế toán kiểm toán hoặc Quản trị kinh doanh
 
01
ĐH ngành Giáo dục chính trị
CQ
01
ĐH ngành Giáo dục thể chất
CQ
UBND thị xã Thái Hòa
01
ĐH ngành Xây dựng cầu đư­ờng hoặc Điện khí hóa và cung cấp điện; Hệ thống điện.
 
01
01 ĐH ngành Quản lý tài nguyên rừng và môi trư­ờng hoặc Trồng trọt
CQ
01
ĐH ngành Hành chính học
CQ
01
ĐH ngành Quản trị kinh doanh
CQ
01
ĐH ngành Kinh tế nông nghiệp hoặc Trồng trọt
CQ
01
ĐH ngành Lao động tiền công tiền lương hoặc ĐH sư­ phạm
CQ
01
CĐ trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Sư­ phạm âm nhạc
CQ
01
CĐ trở lên ngành Y hoặc Dư­ợc
CQ
01
ĐH ngành Kế toán doanh nghiệp; Xây dựng dân dụng công nghiệp hoặc Tài chính ngân hàng; Kinh tế giao thông
CQ
01
ĐH ngành Hành chính học
CQ

+) Chỉ tiêu thu hút và chuyên ngành cụ thể về các cơ quan, đơn vị được công bố trên trang thông tin điện tử của tỉnh, niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu thu hút.

+) Những người đủ tiêu chuẩn thu hút nộp hồ sơ về các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu và được UBND tỉnh công bố, nếu trúng tuyển sẽ được tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ theo thu hút để hưởng chính sách theo Quyết định số 65/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An.

III. Hồ sơ dăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. Địa điểm và thời gian nộp Hồ sơ:

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức vào cơ quan nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan đó; Nếu có gì chưa rõ thì liên hệ theo số điện thoại của Thường trực HĐ tuyển dụng công chức tỉnh: 0383.832845; 0383.590531.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/5/2011 đến 03/6/2011.

V. Hình thức thi:

1. Kiến thức chung: thi viết.

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết và thi trắc nghiệm.

3. Môn Ngoại ngữ: thi viết 01 bài thuộc một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

4. Môn Tin học: thi trắc nghiệm.

TM. HĐ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ
Cao Thị Hiền

  Các bài mới:
Báo động nguy cơ cháy, nổ ở các chợ ở TP Vinh mùa nắng nóng(13/7/2020)
Cần cẩu tháp Tecco vắt ngang qua đường treo lơ lửng trên đầu dân(13/7/2020)
Đoàn thể thao Tp Vinh đạt giải nhất toàn đoàn tại giải gia đình thể thao tỉnh Nghệ An năm 2020(13/7/2020)
Sông Lam Nghệ An trả giá đắt sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh(13/7/2020)
TP Vinh phát động chương trình “ Đổi giấy lấy cây”(13/7/2020)
TP Vinh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(13/7/2020)
TP Vinh: Hơn 79.000 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng(13/7/2020)
Nguyễn Duy Trinh - Chiến sỹ cách mạng tiêu biểu trên quê hương Xô viết anh hùng(13/7/2020)
  Văn hóa - Thông tin:
Danh sách cơ quan đại diện các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An (9/1/2019)
Dỡ bỏ biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên đường Lê Mao (TP Vinh) (12/1/2018)
Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (5/11/2015)
Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (29/10/2015)
Bằng đại học ngắn hạn tương đương trình độ nào? (30/6/2015)
Bộ Nội vụ trả lời về phụ cấp công vụ đối với cán bộ của các Hội (20/6/2014)
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề án tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Nghệ An (23/8/2013)
Họp xét đề nghị công nhận danh hiệu khối xóm văn hoá (23/5/2012)
Kiểm tra khối, xóm đăng ký xây dựng danh hiệu văn hoá (23/5/2012)
PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ Về việc công nhận danh hiệu khối (xóm) văn hóa. (23/5/2012)
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Album ảnh Nghệ An
Truyền hình TP Vinh
Liên hệ - Góp ý
Phiên bản Mobile
TRUYỀN HÌNH TP VINH
Loading the player...
LIÊN KẾT WEBSITE
     
 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VINH
Giấy phép số: 253/GP-TTĐT ngày 19/11/2010 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp
Cơ quan chủ quản: UBND TP Vinh - Địa chỉ: Số 27 Đường Lê Mao – TP Vinh. 
Hotline: 02383.840.039; 02383. 842574    Mail: Vinhcity.ptth@gmail.com
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Tú – Chủ tịch UBND Thành phố Vinh


Thiết kế Website